Президент:

Явор Владимиров

Е-мейл: vladimirov@ivf.bg

Тел: 0888 854 027
Секретар:

Михаил Ламбов

Е-мейл: mlambov1@gmail.com

Тел: 0884 96 50 20

Дарения за иницативи на ЛК „Св. Йоан“