ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ „ПРОФ. Д-Р ДЕНЧО ДЕНЕВ“ – ГР. СОФИЯ

На 10.05.2022 година Лайънс клуб „Свети Йоан“, дари професионално кухненско оборудване на Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Денев“.

С това успешно завъшихме нашата съвместна благотворителна кауза с Лайънс клуб "Кепитал".

Дарението бе прието от директорката на училището, Г-жа Севдалина Джонгарска.