500 нови дръвчета в горите край с. Владая

500 нови дръвчета в горите край с. Владая

На 24.04.2021г. членовете на Лайънс клуб „Свети Йоан“ участваха в засаждането на 500 дръвчета в горите край с. Владая. Мероприятието беше извършено съвместно с кметството на с. Владая и местното горско стопанство.